12-12-2021 uitgelegd door Achior

Dagboek moment

Achior kun je mij vertellen waarom het vandaag een bijzondere dag is? Ik lees op de socials dat er 8 hemellichamen uitgelijnd staan op deze dag. Wil je mij uitleggen wat dit betekend?

Deze hemellichamen gezamenlijk activeren en geven zowel op macro en micro niveau een uitlijning aan de aarde matrix. Dit gebeurd via het galactische echo systeem. Op microniveau houd dat in dat jullie zelf opnieuw in je lichaam worden uitgelijnd. Niet alleen fysiek maar op al jullie lichamen binnen jullie eigen persoonlijke matrix. Tijdens deze uitlijning van 12-12 vind er met name in de fysieke structuren een uitlijning plaats dit gebeurd vanuit de ruggengraad. De hemellichamen staan ook op een lijn net als jullie ruggengraad. Dat komt omdat de aarde zich ook uitlijnt in haar vaste materie en jullie dienen daardoor ook in haar uitlijning uitgelijnd te worden. Zij geeft een echo af vanuit de aarde aan de hemel. Het is zowel een universele, als individuele uitlijning die er plaatsvind.

Wanneer jullie uitlijnen op jullie geactiveerde DNA in je fysieke lichaam, komen jullie meer in je eigen vernieuwende matrix (bewustzijnsveld) terecht en geven jullie samen met moeder aarde een nieuw impuls, echo af aan het galactische veld en de velden daar buiten. En wanneer deze velden deze trilling opvangen, lijnen zij zich ook weer opnieuw uit en geeft weer een echo terug. Zo ontstaat er een over en weer een kaatsend effect van impulsen en trilling frequenties. Op deze manier evolueert de mensheid met behulp van alle hemel en aardelichamen in verschillende bewustzijnsvelden. Het is een zeer omvangrijke samenwerking die voor jullie mensheid moeilijk te begrijpen is. Op planeet aarde start dit proces in het individuele bewustzijnsveld (hemel en aarde) van de mens.

Omdat er nu met name op het fysieke lichaam wordt gewerkt kan het zijn dat men ongemakken ervaart in het lichaam. Het lichaam gaat zich meer aanpassen aan het spirituele DNA (lichtlichaam) wat steeds meer geactiveerd word. Jullie botten, cellen en weefsels worden als het ware uitgelijnd door je eigen geactiveerde DNA. Er is veel lichtwerk verricht doordat de pijnappelklier bij velen wordt geactiveerd en herontdekt. Jullie lichaamscellen en botstructuren en weefsels dienen hier aan te wennen. Daar waar het spirituele DNA geactiveerd wordt in het lichaam kunnen er stukken naar de oppervlakte worden gebracht die omgevormd gaan worden naar nieuw bewustzijn. Het zal niet alleen geestelijk, emotioneel, spirituele, mentale vernieuwing geven maar ook vernieuwd DNA, vernieuwde cellen, weefsels en bot structuren. Het is een natuurlijk proces wat stap voor stap gaat. Het spirituele DNA heelt jouw eigen blokkades in al jou lichamen door de updates die je wakker maakt vanuit je eigen spirituele DNA. (geheugen) Omdat velen dit nu doen is er een groot gezamenlijk veld wat zich collectief aan het uitlijnen is. Om het proces te versnellen kun je je bewust verbinden met het veld waar je je thuis verbinding ervaart. Daar waar je je eigenliefde voeld en ervaart, dat kan door middel van afstemming op een dierbare, een dier, een groep, de natuur, je passie. Het gaat om je eigen hartfrequentie te kunnen voelen, je er mee te verbinden en te activeren waardoor je je eigen balans ten midden van je eigen dualiteit vind.

Wanneer verschillende bewustzijns velden zich met elkaar verbinden wordt het oppervlakte van de weerkaatsing naar alle hemellichamen en moederaarde groter. Hierdoor ontstaat er een grotere echo waardoor er een grotere echo ook weer terugkaatst.

Betekend wel, hoe meer licht hoe meer tegenlicht aan de oppervlakte wordt aangeraakt en of andersom. Het gaat er ook niet zozeer om dat de aarde verlicht dient te worden maar ze dient in balans te worden gebracht vanuit haar eigen blauwdruk net als jullie dat in jezelf ook dienen te doen.

Het is niet de bedoeling om alles wat tegenlicht is licht te maken op planeet aarde want de aarde is een duale planeet wat staat voor de materiele creatie vermogens bestaande uit schepping en vernietiging. Cyclussen van sterven en wederopstanding in een bepaalde dichtheid waardoor energie en frequenties omgezet kunnen worden in materie. Jullie mens ras is er alleen in door geslagen waardoor de verbinding met moeder aarde en vader hemel langzaam in jullie is gedeactiveerd. Dit komt doordat jullie de focus op jullie hoofd hebben gelegd, waardoor het hart en de ziel zijn vergeten. En zodoende vanuit het hoofd denken alles te moeten controleren. Daarmee hebben jullie de gedachte gecreëerd dat het universele veld een gevaar voor jullie is. Het is de schaduwzijde van jullie eigen gedachten, onderzoeken en handelen die het hebben overgenomen. Het is gecreëerd vanuit jullie eigen dualiteit die de aarde in de mensheid laat ervaren, door de spiegel die ze de mensheid voorhoud. Jullie inmiddels angstige denkwijze en gedachten over de hemel en de aarde waarin jullie leven, houd jullie gevangen in een matrix. Een matrix die jullie, maar ook het universum niet meer dient. De volgende stap is om de verborgen kennis (spirituele DNA) te activeren zodat men gaat herinneren wie hij of zij werkelijk is en vandaan komt. Het is de ziel die bewust geactiveerd wordt in het menselijke DNA. Hierdoor ontstaat er stap voor stap een geüpdatet aarde dimensie, die door een geüpdatet mensheid wordt bewoond.

Dit wordt op een natuurlijke wijze gecreëerd doordat het spirituele DNA stap voor stap steeds meer wakker gemaakt wordt in de mensheid. Waardoor de mens gaat ervaren en zich bewust wordt dat hij of zij zichzelf in een matrix vasthoud die op overleving staan. Een matrix waarin angst gecreëerd wordt en instant wordt gehouden door de hemel en aarde dragend in de mens zelf. (scheppingskracht) Terwijl iedere hemel en aarde worden aangemoedigd door zijn of haar eigen veld. Om met beide voeten op de aarde en handen in de hemel te leren, hoe het is om met je eigen unieke bron (passie) in materie te scheppen hierop aarde. Om daarmee zowel de aarde als de hemel te kunnen voeden die zich in alles om je heen bevind. Het is de bewustzijns spiraal van het leven. De spiraal die zich zichtbaar ontvouwt in DNA strengen in het menselijk lichaam.

Je bent op aarde om jouw blauwdruk te ervaren vanuit de dualiteit in jou en buiten jou. Waardoor je je eigen scheppingskracht leert activeren. Waardoor je je pijnappelklier activeert en zodoende het spirituele DNA wakker maakt en je scheppende vermogens worden uitgelijnd en op “aan” kan worden gezet vanuit jou basis. Jouw kosmische blauwdruk.

Je scheppingskrachten activeren doe je door met je bewustzijn via ontspanning naar binnen te keren en je licht te schijnen op delen die je graag in het donker houd. Ons lichaam werkt met ons samen. Voel je ergens een ongemak dan wil jouw lichaam zeggen: “ hey hoi hier ben ik”, hier schijn ik met mijn schijnwerper omdat daar mijn spirituele DNA en of cel geheugen om aandacht vraagt. Wanneer het ongemak onderzocht wordt binnen alle lichamen kan het worden aangeraakt om in beweging te komen, te worden omgetoverd in nieuw bewustzijn of gewoonweg worden verwijdert. Vaak kan ons emotionele lichaam ons daar erg goed bij helpen want het is instaat aanwijzingen te geven. Zo kun je als het ware door je eigen lichamen heen reizen en je eigen DNA, lichtlichaam, wakker, lichter en bewuster maken. Zo wordt je bewust van je eigen dualiteit en leer je er in plaats van tegen te vechten, ze in balans te brengen en er mee samen te werken.

De komende tijd kunnen er door deze uitlijning zowel ongemakken als bevrijdingen gaan plaatsvinden in het fysieke lichaam en of andere lichamen. Het kan ook zijn dat je lichaam anders gaat reageren op dingen en/ of andere behoeftes krijgt, te denken aan andere voeding, beweging, aanraking en beleven van intimiteit met jezelf en de ander. Wanneer je lichaam word uitgelijnd geef je ook een impuls af naar al je andere lichamen en ook naar het veld om je heen. Er kunnen mensen spontane heling gaan ervaren maar er kunnen ook mensen ineens met vele tegelijkertijd overgaan. Dit is omdat ze als ziel hun leven hier op aarde hebben afgerond en het daarom tijd is om terug te keren naar hun thuis daar waar hun oorsprong ligt.

Het is een roerige tijd waarin de mens een evolutie sprong aan het maken is op aarde om de balans in zichzelf, buiten zichzelf en in de kosmos terug te brengen. Dit gebeurd doordat alles een bewustere versie van zichzelf verlangt te creëren.

Wauw Achior dat is toch eigenlijk pure magie. Ik begrijp zo goed wat je uitlegt, wat ik dus hier nu doe op mijn laptop is dus mijn spirituele DNA activeren?

Exact

Ik vind het echt cool en vet gaaf. Ik wordt er altijd zo blij van en het stelt me ook gerust.

Haha, ja ko(s)misch toch, ik ben jou spirituele DNA en je praat er dus gewoon mee.

Haha ja zo simpel is het dus eigenlijk. Dat vind echt geniaal!

Jullie mensen zijn geniaal. Jullie zijn allemaal van nature natuurlijke tovenaars en tovenaressen alleen velen van jullie herinneren zich dit niet meer. Jullie herinneren je niet meer dat jij zelf over alle mogelijkheden beschikt en eigenlijk niets nodig hebt. En daarom creëert men alle mogelijkheden die er zijn, buiten zichzelf. De aarde maakt dit mogelijk het is een ware speeltuin om jezelf in vaste vorm te kunnen ervaren. Maar het is inmiddels een mega doolhof geworden met een grote diversiteit van verschillende ronddolende vernietigende creatiekrachten in plaats van scheppende krachten waardoor de weegschaal door is gaan hangen.

Waardoor moederaarde en vader hemel jullie aanmoedigen om de balans in jezelf te herstellen. Door jullie disbalans te laten ervaren op verschillende manieren. De energetische beweging die gemaakt word op aarde is dat de mensheid zichzelf opnieuw gaat herinneren in wie hij of zij werkelijk is. En dat pikken vele mensen op dit moment op een fantastische wijze op, waardoor er vele echo’s waar te nemen zijn die vernieuwd bewustzijn geven.

Doordat jullie steeds meer weten hoe je de balans in jezelf weet te herstellen en zodoende buiten ook buiten jezelf. De balans terug brengen in je zelf doen jullie met de bewustwording van je eigen duale scheppingskrachten. En dat….dat lieve Nienke dat is de reis waar je voor koos te ervaren, die jij en vele andere mensen nu door maken. De balans in jezelf vinden in je eigen dualiteit, in je eigen aarde DNA. Ieder doet dit op zijn eigen unieke manier. Vanuit zijn of haar trilling, met zijn/ haar eigen unieke DNA  en bewustzijnservaringen. Die vervolgens echo’s afgeven aan het collectieve bewustzijn, het galactische stelsel en aan alles wat zich ook daarbuiten bevind in de alles omvattende eindeloosheid. Enkel om nieuw bewustzijn in alle velden te creëren.

Wauw! Dank je wel, ik heb niets toe te voegen.  Behalve dat ik alle tovenaars en tovenaressen op deze aardbol vandaag een fijne lichte avond toewens waarin balans en uitlijning centraal mag staan in jou eigen systeem waardoor je een zender en tegelijkertijd een ontvanger wordt van liefde balans en uitlijning in de velden om je heen.

Let’s grow!

Veldtkracht