Wat is Veldtkracht.

  “Veldtkracht is liefde voor mezelf voelen en ervaren, waardoor ik ook in staat ben liefde voor anderen te kunnen voelen en ervaren, de liefde die altijd verbindend en stromend is.”

Veldtkracht is mijn waarheid.

De waarheid van jou, mij en de ander kan natuurlijk heel anders zijn, niet meer of minder, maar gewoon anders. Het is belangrijk altijd bij jezelf goed te voelen of iets wat je van mij leest resoneert met jouw waarheid. Zo ja, doe er je voordeel mee. Zo niet, laat het dan lekker voor wat het is. Mijn intentie is om Veldtkracht vrij te geven om mijzelf en andere mensen te inspireren. Het is niet bedoeld om iemand te overtuigen van mijn waarheid, want waarheid bestaat alleen in jezelf en zelfs die waarheid is veranderlijk, heb ik ervaren. 

Veldtkracht komt voort uit mijn blauwdruk, mijn unieke code vanuit de bron waarmee ik op de aarde ben geboren. Veldtkracht is mijn bewuste verbinding met het universele veld. Deze verbinding bestaat uit verschillende delen namelijk uit mijn fysieke, mentale, emotionele delen en bewust en onbewust stromende delen die ik frequenties of hogere bewustzijnsvormen noem. Al mijn delen vormen samen de vorm Nienke van der Veldt en vanuit deze vorm kan ik zowel bewust als onbewust zenden en ontvangen vanuit het universele bewustzijnsveld. Iedereen kan dit, maar niet iedereen is zich hier bewust van.

Veldtkracht staat voor de samenwerking die ik bewust ervaar tussen mijn eigen bewustzijnsveld en het universele bewustzijnsveld.  Het is het veld waarin iedereen zich begeeft met al zijn of haar delen. Mijn leven is door deze bewuste verbinding mooier, magischer, liefdevoller en geruststellender geworden. Ik ben eigenlijk van overleven naar leven gegaan.

Om deze verbinding bewust te kunnen ervaren en vooral er in te geloven, heb ik echt een behoorlijke ontdekkingsreis naar binnen gemaakt. Ik reisde af, meestal via meditatie en eigen lichaamswerk. Ik reisde naar herinneringen die prachtig en licht waren maar vooral reisde ik naar herinneringen die in de schaduwen van mijn eigen donkerte lagen. Herinneringen die weerstanden, angsten, pijn, schaamte en verdriet op riepen. Soms ook complete beerputten open trokken waarvan ik geen idee had dat deze überhaupt bestonden. Ik diende steeds opnieuw te kijken wat er zich aandiende, steeds opnieuw te reflecteren, kiezen, handelen, verdiepen, vertalen, nieuwe intenties zetten en vooral liefdevol geduld en vertrouwen hebben in mezelf en in de stroom van het leven. De herinneringen die het zwartst, donkerst, pijnlijkst en het meest confronterend en angstig waren hebben mij de aller prachtigste en meest waardevolle schatten in mezelf laten voelen en ervaren. Zodat ik na bergen te hebben verzet nu wel durf te zeggen dat ik echt heel erg trots ben op mezelf. 

Achior mijn gids zei me:   "

Nienke, je wilde toch ooit graag archeologe worden?” ,“Je bent je eigen archeologe geworden.” 

En ja, zo voelt het ook.

Het afreizen naar binnen is mijn manier om te onderzoeken en om bewust te worden dat alles enkel en alleen liefde is. Liefde die onvoorwaardelijk is en waaruit alles geboren en gecreëerd wordt. Hierdoor ervaar ik dat wij veel meer zijn en kunnen dan we denken te weten en dat het universum veel groter is dan wij tot nu toe weten en kunnen waarnemen. Dat er om ons heen verschillende dimensies aanwezig zijn met wezens, informatie deeltjes, frequenties en bewustzijnsvelden waar we daadwerkelijk mee kunnen communiceren en samenwerken. Want op deze manier voedt het universele bewustzijn zichzelf met nieuw bewustzijn door continu nieuwe informatie uit te wisselen. Sinds ik herinneringen ontvang, ervaar ik het samenwerken met het universele veld steeds helderder. Alles werkt continu samen, we herinneren het ons alleen vaak niet meer.


De samenwerking met het universele veld heeft me laten herinneren wie ik werkelijk ben. Zodoende heb ik mijn passie ontdekt.        En dat is een vertaler zijn van het universele veld. Ik heb ontdekt, dat wanneer ik me op mijn hartfrequentie afstem, daar waar al mijn delen samenkomen, mijn bio-computer als het ware aangesloten wordt op de hoofdcomputer (universele veld of bron). Ik voel me dan volledig thuiskomen, al mijn zintuigen springen dan op aan, waardoor er een informatiestroom vrij komt. Een stroom die niet alleen beschikbaar is voor mij om mezelf te herinneren, maar die ook beschikbaar is voor de ander om zo elkaar van informatie te voorzien die afkomstig is vanuit de eigen blauwdruk en het universele veld. Hierdoor worden alle bewustzijnsvelden in beweging gebracht naar een hoger bewustzijn.


Door mijn hart te volgen bewandel ik regelmatig ongebruikelijke wegen en doe onbekende ervaringen op. Het is soms best een eenzaam pad met enorme uitdagingen. De ervaringen die ik op doe, zijn dan ook regelmatig niet uit te leggen of te begrijpen. Hierdoor begrijpen mensen mijn keuzes, handelen en beslissingen vaak niet en zijn ze geneigd om dit te veroordelen. Hierdoor hield ik angstvallig mijn passie achter gesloten deuren omdat ik niet afgewezen wilde worden.

Maar ik merk dat er steeds meer mensen op mijn pad komen die zich geïnspireerd, erkend, gehoord, getroost, gerustgesteld en aangeraakt voelen door Veldtkracht. Gewoon doordat ik mijzelf ben, mijn leven leef en mijn ervaringen die ik opdoe deel. Dit heeft me geïnspireerd om deze website te maken.

Dus voel je je geïnspireerd door Veldtkracht, dan nodig ik je bij deze uit, om af en toe met me mee te wandelen. Ik zal namelijk regelmatig een blog, vlog of een activatie plaatsen als ik de behoefte voel om iets vrij te geven.
Wanneer je met me mee wandelt vraag ik wel van je, dat je mij niet de rol van de reisleider toebedeeld. Maar dat je me ziet als een reisgenoot, die net als jij onderweg is naar een bewuster zijn, ieder vanuit ons eigen mooie unieke blauwdruk. Die unieke code waaruit jij en ik, onze eigen ervaringen op doen met al onze delen.

Geloof altijd in jouw hart, want dat klopt altijd voor de enige echte jij!