Veldtkracht en osmose.

Veldtkracht is samenwerken vanuit osmose.
Osmose is voor mij een vorm van samensmelten waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen twee of meer opzichzelfstaande delen, die zich kortdurend versmelten in resonerende trillingsfrequenties, om zo de trillingsfrequenties in zichzelf en buiten zichzelf van nieuwe informatie te voorzien.

Deze vorm van samensmelten ontstaat doordat er zowel bewust en/ of onbewust, frequenties (informatiedeeltjes) in beide opzichzelfstaande delen elkaar (h)erkennen en elkaar aantrekken. Dit gebeurt op basis van spiegelogie, dit kan zowel magnetisch en/of als polair ervaren worden. Wanneer deze resonerende frequenties met elkaar versmelten ontstaat er een kortdurend gezamenlijk trillingsveld. Waarbij informatie vanuit beide velden elkaar opzoeken en informatie uitwisselen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe informatiestroom in beide bewustzijnsvelden. Deze nieuwe informatie brengt automatisch beweging op de gebieden waar bewustzijn op wil komen.
Elke samensmelting is scheppend, uniek en nooit hetzelfde. Ook de intensiteit van een samensmelting kan erg verschillen. Dit hangt met name af van de hoeveelheid overeenkomsten en/ of tegenstellingen van trillingen en frequenties die in beide velden aanwezig zijn en elkaar aantrekken maar ook kunnen afstoten.

Ik zie en ervaar een samensmelting als elkaar helpen herinneren, updaten en opladen en het in beweging brengen van elkaars bio-computer. Doormiddel van Veldtkracht kan ik bepaalde informatiestromen, die gespiegeld worden, horen, zien, voelen en vertalen. Ik maak hierbij gebruik van mijn eigen lichaam, bewustzijn, ervaringen en eigen waarheid. Daarom is en blijft het altijd belangrijk te voelen of het wel resoneert en of het overeenkomt met jouw eigen waarheid.

Voor de werking van de uitwisseling maakt het niet uit of de vertaling wel of niet resoneert met elkaar. Het maakt ook niet uit of je er wel of niet in gelooft. De samensmelting met beide systemen brengt ten alle tijden beweging in bewustwording van zichzelf in beide systemen en het grote geheel. Ze maken gebruik van (h)erkenning en herinnering. Het is een natuurwet die we ons vaak niet meer herinneren. Want samensmeltingen vinden continu plaats tussen mensen, dieren, planten en frequenties. Alles wat uit een trilling bestaat, wisselt informatie uit. We zijn ons er alleen niet meer zo bewust van.

De vertaling die ik van de vrijgekomen informatie maak is om de ander en mezelf te inspireren in bewustwording. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij degene zelf, wat hij of zij met de informatie doet en hoe deze wordt geïnterpreteerd naar zijn of haar waarheid. Mijn ervaring is dat niets goed of fout is en dat alles precies de bedoeling is.
We zetten elkaar in beweging en dit is iets wat volledig vanzelf gaat. Met als enige doel ons eigen bewustzijn te kunnen ervaren, aandacht te geven en te vergroten. Dat we elkaar op deze manier in beweging brengen vind ik erg liefdevol, omdat het gelijkwaardig van vorm is.

Veldtkracht betekend voor mij de liefde voor mezelf en de ander voelen en ervaren, waardoor ik een avontuurlijk, passie- en liefdevoller leven creëer waar ik blij van wordt, van geniet en trots op ben en volledig resoneert met mijn verlangen.


De wetenschap en ervaring dat ik door mijn eigen potentieel te leven, automatisch andere bewustzijnsvelden moeiteloos ondersteun in het verhogen van trillingsfrequenties en bewust-zijn is een ontzettende Eye opener geweest voor mij. Het geeft me de waarheid dat het intens belangrijk is om jezelf lief te hebben en jezelf te zijn in alles wie je bent en de verantwoordelijkheid te nemen om je leven te leven vanuit jouw eigen potentieel. Waarbij je jezelf volledig erkent in jou prachtige authentieke jij.

Want op die manier creëer je een bewustere, vrije en liefdevolle wereld om je heen en krijg je de bevestiging gespiegeld in de ander.

Mijn wens is dat ieder individu zichzelf weer weet te herinneren, zichzelf weet te ontmoeten, te (h)erkennen in de spiegel van ander en zodoende de liefde voor zichzelf en de ander ervaart om zo vanuit liefde het leven te creëren waar hij of zij naar verlangt, blij van wordt, van geniet en trots op is. Zodat we daarmee een nog bewustere liefdevolle wereld en universum kunnen creëren dan er al is.

Veldtkracht is mijn puzzelstukje in dit grote universele veld en hoop je te mogen inspireren aandacht te geven aan jouw puzzelstukje want je bent van grote waarde.

-X-

De afbeelding is de heilige geometrische code “Osmose”.
Deze code heeft me diep geraakt en antwoord gegeven wat Veldtkracht in de kern is.
Veldtkracht is Osmose. 
Het staat voor de samensmelting van mijn mens en ziel zijn, waardoor ik op een bewuste manier kan samenwerken met de velden waarin ik mij begeef. 
 Deze bijzondere code is gemaakt door levenskunstenaar
Janosh Stoffers.