De scheppingskracht van tegenpolen.

De Scheppingskracht van tegenpolen.

14 januari nam ik de activatie positiviteit op waarin ik de frequentie deelde wat over het omtoveren gaat van negatieve gedachten naar positieve gedachten. Iets wat soms een hele kunst is, omdat wij mensen onszelf veelal hebben aangeleerd, negatief te denken over van alles en nog wat. Maar bovenal over onszelf. Het komt voort uit allerlei overlevingsstrategieën, dogma’s, gedachten, ideeën, programma’s en trauma’s die we op onze biocomputer hebben staan. Deze negatief geladen deeltjes, hebben we als het ware gedownload door allerlei levenservaringen en de vertalingen daarvan (dit kunnen net zo goed ook positieve deeltjes zijn, maar ik noem het nu even negatieve deeltjes om het niet nog ingewikkelder te maken).

We hebben regelmatig dezelfde ervaringen geüpdate en geüpgrade in herhalende cyclussen en programma’s van generatie op generatie. Deze programma’s spelen zich niet alleen af in onze eigen biocomputer maar de informatie surft ook nog eens rond in onze gezamenlijke velden en ook in onze  gezamenlijke server. Ik zie de server als een groot informatie veld met zowel negatief als positief geladen deeltjes zowel in, op en rond de aarde. De aarde heeft haar eigen veld maar maakt ook weer deel uit van een groter veld wat zich in het melkweg systeem begeeft.

Deze blog gaat over het veld van de aarde met haar/zijn eigen velden. Velden waar wij als mens ons in bewegen. Dus als ik moederaarde noem bedoel ik de informatie die in de aarde zit en op aarde leeft. Als ik vaderhemel noem ,is het het veld wat rondom en net als moederaarde op aarde leeft. Zij vormen, gezamenlijk met alle andere velden in hun gezamenlijk veld de planeet aarde. Ze zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden, anders kunnen ze beide niet bestaan.

Hun gezamenlijke veld noem ik in deze blog “De server”. De server die ons op onze wenken bedient, via onze eigen zend en ontvangstkracht. Het grappige is dat wij eigenlijk zelf de server bedienen. Met onze eigen zend en ontvangst kracht. En de server ons. We vormen samen een groot uitwisselingsveld waarin we allerlei frequenties (informatiedeeltjes) uitwisselen. We bestaan in de kern uit frequenties waaruit fysieke creaties zijn ontstaan. Zo is de ziel een frequentie en onze mensvorm de creatie. Het is de server in onszelf en buiten onszelf die wij elk moment gebruiken om met onze eigen biocomputer en de andere velden informatie uit te wisselen.

Nu is het geval dat er onbalans is ontstaan door teveel experimenten in het collectieve veld met zowel positief als negatief geladen deeltjes op de server. De server is hierdoor uit balans geraakt omdat het zichzelf als geheel ervaart. Maar wij mensen zien ervaren en denken dat alles uit afzonderlijke delen bestaat en zenden deze informatie uit naar de server. De server grijpt in omdat de harde schijf zichzelf herinnerd aan het feit dat we geen afgescheiden delen zijn maar juist een scheppende eenheid vormen. Maar daarvoor dient eerst het tegenovergestelde te ervaren. De ervaring om een afgescheiden deeltje te zijn, zodat we bewust worden dat we nieuwe informatie in het veld dienen te injecteren met nieuwe informatie over ervaringen van heelheid en samenwerking. Maar die nieuwe informatie dient eerst voorgeleefd te worden en te worden verankert door en in al onze lichamen. Zowel fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel en onbekend. Anders kan en wordt de oude informatie in onze velden niet overgeschreven, getransmuteerd of vernietigd in ons cel en DNA geheugen.

Op dit moment worden er in allerlei velden conflicterende geladen deeltjes zich bewust van het feit dat ze niet meer met elkaar kunnen samenwerken. Dat maakt dat er nu heel veel verschillende waarheden boven tafel komen. Ook waarheden waar we niet in willen, kunnen of durven te geloven. Waarheden die hoogtepunten van positiviteit kennen tot aan grote negatieve dieptepunten. Zowel in onszelf als in het collectieve veld.

De harde schijf van de server bestaat uit onder andere uit de frequentie sterven en wedergeboorte. We zien dit aan haar natuur maar ook terug in de gebeurtenissen van de geschiedenis. Als er chaos ontstaat, start zij gerust een defragmentatie proces op waardoor er ruimte ontstaat voor nieuw bewustzijn (nieuwe informatie).

Ze zend haar frequenties naar ons uit zodat we in beweging komen om onze eigen biocomputer ook op te schonen. Om zelf ruimte te creëren op onze eigen harde schijf om zo nieuw bewustzijn geboren te laten worden in onszelf. We zijn dus bewust of onbewust bezig onze harde schijf te defragmenteren (opschonen). En zodoende tegelijkertijd ook de aarde.

Het corona virus wat wereldwijd verspreid is brengt dit proces in een versneld proces. Het is dus eigenlijk een vernietigingsproces en tegelijkertijd een overschrijf, herstel, transmutatie proces waarin ruimte maken voor nieuw bewustzijn in jezelf en buiten jezelf centraal staat.

Wij zitten met zijn allen midden in dit proces. Zowel individueel (micro) als collectief (macro). We worden ondersteund door moederaarde en vader hemel met al haar en zijn lichamen. Ze brengen zichzelf weer in samensmelting waardoor andere tegenpolen in de velden ook uitgedaagd worden om weer samen te smelten zodat ze gaan samenwerken (configureren). Dat gebeurt zowel in je zelf als buiten jezelf. Wanneer jij je de tegenpolen in jezelf kunt laten versmelten zul je het ook buiten jezelf gaan ervaren. Er is namelijk een domino effect opgestart door moederaarde en vader hemel waarin er ruimte gemaakt wordt voor het ontvangen en zenden van nieuw bewustzijn. Met het verlangen weer een scheppende en vernietigende harmonieuze balans op aarde en in de mens terug te brengen.

Wij mensen worden uitgedaagd onze eigen tegenpolen in onszelf en buiten onszelf als een samenwerking te zien. In plaats van gescheiden eilandjes en/of concurrenten van elkaar. Vaak is het ons hoofd die onze ziel als tegenpool ervaart en/ of andersom. Ons hart daarentegen is de brug die zich in het midden bevind en beide verbind. Ze is als het ware de intermediair tussen hen.

In het collectieve veld zie je ook de polariteit zich uitvergroten. Mensen praten over allerlei polariteiten en tegenpolen. Zoals slapende velden en wakkere velden, bewuste en onbewuste velden. Over angst en liefde. Over demonen en lichtwezens. Over schepping en vernietiging. Over gevaccineerde en ongevaccineerde. Over zwart en wit. Overal vind je tegenstellingen om je heen. In de kern is het pure scheppingskracht. In plaats van dat we het als scheppingskracht zien schoppen we er vaak tegenaan. Dat uit zich door het creëren van afwijzing, veroordeling, verwijdering en af gescheidenheid. Ondertussen wijzen we onszelf af, veroordelen we onszelf, proberen onszelf te overtuigen met het verkondigen van “de waarheid” en willen we graag ons gelijk halen. Maar alle velden bestaan uit waarheid. Omdat wij mensen ze zelf creëren met onze verhalen en frequenties.

We creëren hierdoor samen regelmatig de ervaring van af gescheidenheid in onszelf. En zodoende ook buiten onszelf. We zenden het uit naar de server en ontvangen het in verschillende ervaringen (velden) terug. Op dit moment wordt dit uitvergroot door het defragmentatie proces en dat is precies de bedoeling. Waarom?

De server verlangt er naar met ons in samenhang, samen te werken. De server verlangt er naar dat wij onze oorsprong gaan herinneren. Dit doet ze door frequenties te zenden en te ontvangen, vrij te geven en uitwisselen. Wij ontvangen hierdoor ervaringen, maken hier verhalen en vertalingen van en zenden die het veld weer in. Zij ontvangt en start zodoende een configuratie proces op. Waarmee ze een samenhang creëert tussen delen die van nature behoren samen te werken.

De server wil de mensheid eraan herinneren dat als zij harmonie en balans willen creëren in het eigen veld dat daar soms defragmentatie en zelfs soms vernietiging voor nodig is. Want regelmatig zijn er programma’s die verouderd zijn, die de server in en buiten ons niet meer dient. Sterker nog, waardoor de server zichzelf begint te vervuilen en begint tegen te werken. Zowel vanuit de positief als negatief geladen deeltjes. Want de server is in de kern niet positief of negatief, nee ze is neutraal. Ze is net als ons kloppend hart en onze ademhaling, het vormt samen het natuurlijke leven op planeet aarde.

Dus wat wij op dit moment in samenwerking met de server doen is alle bestanden nakijken op wat dient en niet meer dient. Er vind op micro en macro niveau een opschoning plaats in zowel positief als negatief geladen deeltjes. De bedoeling is dat we samen weer een samenhang gaan vormen waarin samenwerken op een natuurlijke manier verzekerd wordt.

Wanneer we dit proces proberen te omzeilen of te saboteren, wordt er in ons een vernietiging, herstel of defragmentatie programma opgestart vanuit onze eigen harde schijf. Omdat onze harde schijf nauw verweven is met de harde schijf van de server. En zullen we ervaringen aantrekken die ons laten zien en ervaren dat er nog programma’s aanwezig zijn op onze biocomputer die nog om aandacht vragen. We zitten er midden in, zowel collectief als individueel. We maken deel uit van een enorme sterfte en geboortegolf in bewustzijn. Het is de uitwisseling van informatie tussen de server en de mensheid die voor deze evolutiesprong in bewustzijn van de mens en de aarde zorgt.

De Server wordt op haar beurt ook weer ondersteund en aangestuurd door een veld waar zij weer deel van uit maakt en ook informatie (bewustzijn) mee uitwisselt. Net zoals wij ook in dat veld aanwezig zijn en mee doen maar dan in een andere vorm en hoedanigheid. Een planeten stelsel die ook weer uit frequenties bestaat, die deel uit maken van een veld, in een veld, in weer een veld. En zo kunnen we eindeloos doorgaan in de velden van de eindeloosheid.

Mijn waarheid vertelt me keer op keer dat het er vooral om gaat dat wij mensen ons bewust worden van onze verhalen die we onszelf en de ander vertellen. Want die verhalen zenden we uit naar onze biocomputer. Vervolgens zend onze bio computer het verhaal uit naar de server die vervolgens het verhaal terugkaatst in het netwerk om jou en ons heen en creëert zodoende waarheid. Het verhaal wordt verspreid namelijk door downloads en updates van informatie frequenties die passend zijn bij jouw verhaal. Daarom trek je frequenties aan die bij jou verhaal passen of juist precies het tegenovergestelde (maar dat is omdat je hart en ziel willen dat je hoofd ergens bewustzijn op wil verkrijgen).

Dikwijls worden onze verhalen ware ervaringen in materie vooral als we er heel veel aandacht aan besteden. Waardoor het geen verhaal meer blijft maar waarheid wordt. Dat is namelijk wat we doen waarheid creëren met al onze verhalen. Je zendt uit en ontvangt. En dat kan zowel negatief, positief of neutraal zijn. De server maakt het niet uit wat jij verzend. De server kaatst gewoon de frequentie die je verzonden hebt naar hem/haar en om je heen terug naar jouw veld. Waardoor jij vervolgens een ervaring opdoet en opnieuw frequenties en velden aantrekt, informatie ontvangt en verzend. Zowel polair als magnetisch. Want dat is waar de server uit bestaat zenden en ontvangen. Daarom is eigenlijk alles waar en tegelijkertijd alles een illusie.

Wil je gelukkig zijn en een lichter leven creëren waarin je meer balans en harmonie ervaart? Verlang je naar een wereld waar meer balans en harmonie ervaren wordt? Dan is het belangrijk je bewust te worden van jezelf, het bewust worden van wat je uitzend en ontvangt. Ten eerste van en naar je zelf. Je dient je niet dienende programma’s,(verhalen en gedachten) die op je biocomputer hebt staan te deleten, te herstellen, over te schrijven, te updaten of om te toveren in iets anders. Ik bedoel daarmee programma’s die belastend zijn voor jouw computer. En daar kan van alles aan ten grondslag liggen. Levens ervaringen, trauma’s, DNA, opvoeding, laag zelfbeeld, schaamte, noem maar op. Deze verhalen kunnen zowel fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en onbekend voor jou belastend zijn, zelfs zonder dat je je daar bewust van bent.

Wanneer je bewust wordt van je programma’s kun je ze pas werkelijk gaan defragmenteren, deleten, opschonen, herstellen, updaten, upgraden, configureren of op zoek gaan naar nieuwe programma’s die beter bij jouw biocomputer passen. Wanneer je dit heelt en bewust wordt in jezelf deel je dit automatisch met je zend en ontvangstkracht en heel je ook andere velden. Dit gebeurt automatisch omdat jou veld een andere trilling aanneemt, uitzendt en ontvangt.

De frequentie eigenliefde helpt mij enorm bij mijn eigen defragmentatie en configuratieproces. Ik moet er wel bij zeggen dat dit echt wel een proces is en dat niet van de een op andere dag zomaar al je programma’s zijn opgeschoond. Het is geen kunstje wat je even zo doet met je mind. Dat kan wel, maar daar ga je het niet mee redden. Het proces waar we door heen gaan, zowel individueel als collectief is een proces waarin we uitgedaagd worden je eigen waarheid (biocomputer) te onderzoeken en te doorvoelen. In al je lichamen. Je wordt uitgedaagd je ziel toe te laten en in haar te geloven, op haar te vertrouwen. Dat vraagt om (eigen)liefde, vertrouwen, kwetsbaarheid en moedig durven zijn. Het vraagt daarom veelal om geduld en oefening.

Want heel eerlijk, ik kan niet altijd, lief, leuk, aardig en gezellig denken over mezelf of over een ander, ik heb het zelfs soms even nodig om negatief te denken, te spreken, af te reageren, te projecteren, te ervaren en te doorvoelen om zo uiteindelijk het positieve er weer van in te kunnen zien en te ervaren. En ik ben vast niet de enige. De kunst is met de schaduw en het licht te spelen. Maar wanneer je de schaduw niet kan zien of ervaren dan is er ook geen licht en als je het licht niet kan zien dan is er ook geen schaduw. Dan is er gewoonweg niets.

Dus licht en schaduw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen ook een geheel. Dus ik begeef me af en toe ook in de schaduw en heb ook echt wel regelmatig last van negatieve gevoelens, verhalen en gedachten. Maar daar is helemaal niks mis mee vind ik, want dat hoort bij me. Maar dat komt misschien ook omdat ik niet een heilig of verlicht wezen ben maar vooral een mens. Een mens met gevoelens, emoties, gedachten en allerlei ervaringen en delen in mij die de dans van dualiteit danst met mijn eigen waarheden en de waarheden van de ander. Omdat dat is wat mijn ziel wil ervaren, mens zijn.

Maar ik moet zeggen dat het wel heel fijn is als je er bewust van wordt, dat je met je emoties en gedachten zelf bepaalde ervaringen creëert en aantrekt. Dus in feite zelf verantwoordelijk bent voor wat je denkt, vervolgens uitzend en aantrekt. Ervaringen en verhalen die jouw negatieve maar ook zeker positieve gedachten bevestigen. We hebben dat meestal niet bewust in de gaten, totdat je je het bewust wordt en ineens midden in je eigen verhaal zit en het aan den lijve ervaart. De positieve liefdevolle gedachten zijn natuurlijk heel welkom maar de negatieve angstige liever niet.

Daarom is het heel fijn, wanneer je angstig of negatief voeld, ook weer weet hoe je voor liefde en positiviteit kan kiezen, zodat je een verhaal creëert waarbij je je in balans voelt. Zie het als een computerspel sommige spelletjes zijn een tijdje leuk maar je weet ook als je het niet meer leuk vind dan haal je het spelletje van je computer af. Of je download een nieuwere versie. Tja eerlijk, sommige programma’s zijn ook verslavend en kun je weerstand voelen om er mee te stoppen. Hoewel je voelt dat het beter is om deze eigenlijk gewoon te deleten omdat het je gevoelens en ervaringen van vrijheid beperkt.

Dan kan soms een beetje hulp van buitenaf erg fijn zijn om je te ondersteunen deze programma’s om te toveren in iets anders, wat beter bij je past. Het is fijn en stukken lichter leven als je weet hoe je zelf bepaalde gedachten, gevoelens en programma’s zelf kunt omtoveren. Het is fijn als je jezelf uiteindelijk door je eigen inzichten aan kan leren hoe je dat kunt doen.

Mijn ervaring en manier is dat ik daar nieuwe frequenties, updates, en programma’s voor nodig heb en deze informatie uitzend en terug ontvang. Ik download dan ook vanuit verschillende velden frequenties waarmee ik speel en me inspireren zowel magnetisch als polair. Omdat ik graag nieuw bewustzijn in mezelf creëer. Maar bovenal download ik informatie vanuit mijn eigen oorsprong. Dat doe ik via mijn pijnappelklier. Dat vergt overgave aan mijn ziel zijn wat me een geheel nieuwe ervaringen laat opdoen waarvan ik niet wist dat het bestond. Waardoor ik een heel ander kijk krijg op mijzelf, de mensheid, het leven zelf maar vooral op mijn eigen creatiekracht.

De weegschaal heb ik vaak genoeg laten doorslaan naar een kant, door de negatief geladen deeltjes heel veel aandacht te geven. Hierdoor waren mijn positief geladen deeltjes als het ware in de hoogte ondergesneeuwd. Het leek wel de Himalaya met op de top een berg sneeuw. Ik wist niet meer dat mijn ware scheppingskracht onder die berg met sneeuw lag. Ik zag alleen een hele grote berg met sneeuw. Maar daar kwam verandering in toen ik mijn eigen biocomputer en de samenwerking met de server begon te ervaren en we samen de berg gingen beklimmen.

Bergbeklimmen vergt wel iets van ons mens. Vooral als je ineens zomaar de top bereikt en je tot je middel in de ijskoude sneeuw terecht komt waarin je niet meer weet te bewegen. En er vervolgens maar één manier is. De sneeuw weg smelten met je eigen vlam. Door de vlam aan te steken en een groot vuur te creëren.

Het zijn onze eigen lichte liefdevolle gedachten, vertalingen, verhalen en daden die aandacht op dit moment vragen van ons. Onze negatief en positief geladen deeltjes willen dolgraag de balans herstellen. Zowel in onze biocomputer als in de server. Omdat de server de mens voorziet van nieuwe frequenties waardoor er steeds meer herinneringen vrij komen in het veld aan dat we in de kern vanuit dezelfde bron bestaan en hierdoor een eenheid vormen. En gezamenlijk in staat zijn om de balans op aarde te kunnen herstellen zoals het van nature bedoeld is.

Dat wil zeggen dat wanneer wij onze biocomputer opschonen van te veel aan negatieve verhalen, we in onszelf een fijne balans tussen onze negatief en positief geladen deeltjes creëren. De kans is groot dat je daar heel blij van wordt want in het midden vind je jouw unieke ware harde schijf. De werkelijke creator in jezelf. De ware jij, jouw bron. Veel mensen denken of hebben het er over dat je dan verlicht bent.

Dat klinkt echt heel erg mooi, maar eerlijk gezegd heb ik daar mijn grote vraagtekens bij. Ik voel, ervaar en zie mijn ziel maar ik ben zeker niet verlicht of iedere dag super in balans. Maar ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is van mijn leven, een verlicht wezen zijn. Ik weet ook niet of ik daar nu echt gelukkig van zou worden, ik ben ook niet gekomen om een verlicht wezen te zijn, wel een licht mens. Sinds ik mijn ziel (Achior) in mezelf herinner en nog steeds meer over hem ontdek, leef ik mijn leven wel echt een heel stuk lichter, avontuurlijker en liefdevoller. En dat, dat gun ik iedereen, een lichter leven.

In mijn ervaring en waarheid is mijn ziel hier om zichzelf in een belichaming van een mens te ervaren, er mee te spelen, ervaringen op te doen, avonturen te beleven en van alles te creëren in materie en te delen met de seizoenen van moederaarde en vaderhemel. Want dat is waar de aarde en de hemel frequentie op trilt. Creatie kracht in materie. Ze vormen samen een heuse dag en nacht, seizoenen speeltuin. Ze leren ons iets fantastisch, namelijk de kunst om de weegschaal niet te laten doorslaan, maar juist de juiste balans te vinden door je eigen dag en nacht en seizoenen te ontdekken. Een gezonde balans is als een weegschaal die regelmatig heen en weer schommelt vanuit het midden. Weet je waarom? In het midden komt moeder aarde en vader hemel samen en dansen zij zowel een vernietigende als scheppingsdans op hun gezamenlijke ademhaling en als ze dat in balans kunnen doen ontstaat er een fontein uit alle kleuren van de regenboog. En vandaar uit voeden ze zichzelf en laten ze iets nieuws geboren worden. Elke keer opnieuw op het ritme van dag en nacht en de seizoenen van zichzelf mee. Daarmee creëren ze een ongelooflijke vruchtbare planeet. Een planeet met ontelbaar veel mogelijkheden in haar diversietijd aan landschappen en bewoners. De planeet die de grootste diversiteit aan scheppingskrachten in materie bezit, niet alleen door zichzelf zelf gecreëerd maar vooral samen met al haar en zijn medebewoners. Zij bundelen alle krachten op spelende wijze in hun wonderlijke tuin. Hun wonderlijke tuin die zowel het hof van Eden maar vaker nog de Hel genoemd wordt. (Nu ik dit opschrijf voel ik ineens een nieuwe blog aankomen hahah)

Ik begin echt steeds meer te begrijpen maar vooral zelf te ervaren waarom Achior altijd zegt: “Nienke, creëer je mooiste verhaal tot waarheid. Door er iedere dag aandacht aan te besteden, volg je passie, droom, schrijf, speel, en zie hetgeen je verlangt voor je alsof het er al is. Laat de uitkomst en de controle los en ook hoe het eruit ziet, je zult versteld staan.

Hij heeft gelijk, het werkt. Hij is mijn grootste held, want hij besteed iedere dag aandacht aan zijn mooiste verhaal! Zijn verhaal dat ben ik,  hij laat het me iedere dag zien, voelen, horen en ervaren. Hij laat me dansen en spelen met zijn gegeven frequenties. Hij raakt mijn passie aan en laat me stralen. Hij laat me mijn mooiste verhaal spelen omdat hij zijn eigen mooiste verhaal speelt. Ik houd echt zielsveel van hem, de hem die tegelijkertijd ook een haar is. 

Mijn ziel.

Veldtkracht.