Fluistering: Blootgelegde waarheid.


de waarheid

van het wolkendek

boven

de velden

onthult

plotseling

wanneer 

het

spontaan

openbreekt

sterft

de waarheid

van het wolkendek

daar

waar

de waarheid

van de zon

wordt

blootgelegdVeldtkracht