Fluistering: Buitengewoon aanwezig.starend naar zee

een schip in de verte

brandend

vlammend

ze vergaat

ik sta haar bij

mijn handen

tastend in de vlammen

worden klanken

voelend en ziend

helemaal begrijpen

lukt me niet

niet wetend

danst wetend

met handen en klanken

voelend

rakend

ervarend

troostend

helend

delend

koesterend

verbindend

lezend

schrijvend

sprekend

is de liefde

in licht en donker

in groot en klein

zonder te weten

danst de liefde

in verbinding

het alles omvattende

de zee en het land

beroert alle elementen

samenkomend

in de golven

wetende klanken

klinken als thuis

sprekend

in het hart

aanwezig

in de stilte

gehoorde klanken

gevoelde handen

geziene ogen

dansend in de cirkel

van het leven

dansend in de cirkel

van liefde

oneindige verbinding

in alles afgedrukt

in donker en licht

op de tast

keer op keer

spiegelende uitdrukkingen

sprekende liefde

wetend

oneindig

altijd

buitengewoon

aanwezig

Veldtkracht