Fluistering: Dat wat liefde werkelijk is.de ontmoeting
met een onbekend gezicht
kwetsbare ogen
op veilige afstand
onderzoeken ze me
opzoek naar de waarheid
in het vergankelijke “Nu”
zag ik jouw liefde
in tranen stromen
uit ogen die plotseling de mijne riepen
voor mij de waarheid
die ik zelf vanuit mijn eigenliefde ervaarde
ik zag jouw liefde
jouw kwetsbaarheid
die jij belichaamd niet meer tegen kon houden
toen je mijn naakte waarheid zag
de belichaming van mijn eigen kwetsbaarheid

jouw ogen schreeuwden
naar de mijne
jij wilde vreemde vrouw
jij gek
jij idioot
ik geloof niet in jouw waarheid
door hetgeen wat mijn verstand me zegt
maar gek genoeg je laat je mijn tranen spreken
ik houd ze niet meer tegen
ze kloppen onbegrijpelijk
in mijn hart
ze fluisteren
zichzelf te herinneren
mijn hart vraagt naar de aanraking van jou

mijn waarheid reageerde
het vroeg
mag ik je vasthouden
ja, zei jij resoluut
ik sloeg mijn armen om je heen
en fluisterde zacht
mag ik
met je hart fluisteren
je hoeft echt niet in mij te geloven
jij fluisterde
ergens denk ik
ergens geloof ik
want jij doet me laten huilen
wang tegen wang
fluisterden we
van hart tot hart
in de taal van het licht
onbeschrijflijk is het licht
waarover ons hart fluistert
door beide gevoeld
in het wonder
van dat wat liefde werkelijk is
Veldtkracht