Fluistering: De wandeling.


de wind ademt
onrustig
rond mijn huis
dansen bomen
heen en weer
als reuzen
ze buigen
hun groene kruinen
onrustig
fluisterend
mijn gevoel wordt lichter
in de auto
spreekt de muziek
geruststellende vibraties
dansend in mijn blikveld
onderweg
op de rotonde
stralend en zwaaiend
de tweeling
ze blijven rondjes fietsen
voor mijn neus
adem benemend
hun glimlach exact dezelfde
wanneer ik ze voorrang verleen
mijn ziel fluistert
de broncode
spreekt
de vrachtwagen
met zijn vleugels
hij wijst de weg
met zijn logo
de afslag
naar huis
pi
irrationeel getal
tegelijkertijd alles
oneindige verbinding
mijn innerlijk kompas
spreekt
via het reclame bord
een zwerver zonder hoofd
wandelt
over het gouden water
waaronder hij zijn woorden schreef
het is de dag
die als een droom
voorbij gaat
in het land van nu
valt de nacht
samen met de dag
mijn geestesoog kijkt
ik ben
terug in de tijd
de oranje zon
ze schijnt
door het venster
op de krachten
vanuit het veld(t)
het is de dag
van de maan
08-09
in het blauw
een glimmende slaapzak
in het ochtendgloren
op het gemeente bankje
slaapt een pelgrim
door al het lawaai heen
op wonderlijke wijze
maakt hij mij wakker
terwijl hij zelf nog slaapt
hij vraagt
mij te schrijven
in fluisteringen
mijn en zijn verhaal

in het land van nu
herinner ik me
de omhelzing
van mijn vleugels
mijn hart
fluistert
vanuit de hemel
waar de bron ontspringt
in de aarde
ontwaakt
de waarheid
de liefde
authentiek
universeel
haar kracht
samensmeltend licht
vertaald
via mijn belichaming
het veld(t)

de pelgrim slaapt
onbeweeglijk fluistert hij
via zijn ziel

zonder hoofd
ben ik onderweg
geconfronteerd
mijn eigen donkerte
weggevlucht
wachtend op een bankje
in een diepe slaap
ben ik verdwaald
geraakt
gevallen
ik wandel met pi
de wind
ze blies
hard en zacht
is haar aanraking
in mijn gezicht
ze fluistert

hey pelgrim
het is licht
de hoogste tijd
om op te staan
om de wandeling
van je leven
zonder kopzorgen
verder te gaan


Veldtkracht