Fluistering: Door ware reuzen handen gekoesterd.

groen
groeien
de bloemen
kristal
helder
blauw
in de aarde

oranje
zichtbaar
in lucht

samen
wandelend
in de ruimte
op de lijn
in de tijd

ademend
in en uit
oranje
lucht
in de aarde
blauw
afgedrukte
voetstappen

telkens
opnieuw
gezien
gevoeld
aangeraakt
aangemoedigd
aangestuurd
door het stille
fluisteringen
vanuit mijn
diepste
binnenste

aangewakkerd
werd een vraag
het antwoord
kwam
uiteindelijk
aangewaaid
op de picknick tafel
in de tuin

klaver
ruiten
harten
schoppen

rood
zwart
gekleurd
is het spel
plotseling
open
gewaaid

dansende
harten
botsend
schoppend
afgestemd
op verschillende
tijden en lijnen
in bliksem
gevangen

in klaver
waargenomen
wind
waait
rood
gevormde
ruiten

ze dansen
onverklaarbaar
verschillende
waarheidswoorden
waarheidsscripten
in dezelfde tijd

het zwarte
van schoppen
maakt het rode
van harten
zichtbaar

zout water
deinend
golvend
gevoeld
gezien
gehoord

botsend
is het
onverklaarbare

reinigend
stervend
afscheid

warm welkom
voelbaar
in vrije energie
tegelijkertijd
direct afgesloten
door modder

tegengesteld
geboren
vanuit het
rood
witte
blauw
oranje

ik respecteer
harten
klaver
schoppen
ruiten
de aangewaaide
waarheidswoorden
de wind
de andere elementen
de lijn
de tijd
de modder
de ruimte
de verbinding
het spel
het nu

bovenal
respecteer
ik mijn eigen hart
stromend
door de handen
van mijzelf
die zeggen
het spel
wordt
door
onuitgesproken
ware
waarheidswoorden
vanuit een diepe angst
voor kwetsbaarheid
en de echtheid
gezien in ogen
niet gespeeld

uitnodigende
reuzen
handen
pakken
plotseling
zacht
de mijne op

ik sta op
ik loop
van tafel
ik buig
ik bedank
vriendelijk

voor de
angstige
giftige
maaltijd
die ik krijg
opgediend

ik loop door
aangemoedigd
door het blauw
onder
mijn naakte voeten
gedragen
in en door
moeder aarde
besloten

in haar ogen
gezien de knipoog
van vader hemel
liefde zichtbaar
dwars door de
lichtgevende deur

ik luister
ik loop
ik spring
ik verdwijn
dwars door de lichtgevende deur
met tranen en een glimlach
op mijn gezicht
kom ik thuis
in de warmte
de eeuwige voor altijd
reuze handen
gekoesterd
door liefde
want liefde
zijn wij
samen

in fonkelend
goud
gezien
de bal
de veer
het oranje
het blauw

zichtbaar is
de creatie
zittend en wachtend
op een leeg bankje
ik aanschouw het decor

het decor laat zien
dat de creatie
voor een ander
waarheidsscript
heeft gekozen

in de reuzenhand
vind ik plotseling
mijn verlangen
mijn grote liefde
groen en fris
we smelten samen
eten samen
van de appel
in de reuzen hand
mijn waarheidsscript
gevonden

ik dans
met mijn ware liefde
hand in hand
met
kristallen
tijden
lijnen
bloemen
velden
in regenboog
kleuren
in de
buitenste
en
binnenste
tijdslijnruimten
in het nu

afgedrukt
is het
blauw in de kroon
van de aarde
waar de duif
de oranje
boomwortels
van de reus
ontmoet

keer op keer
laat ik los
de mens
ik in wij
wij in ik

ik houd van
de eenvoud
de eenheid
van regen
en zon
ware liefde
ontmoet
en tovert altijd opnieuw
de boog van overvloed
voor mijn ogen
het is de heldere kristal
in het groene
doorschijnend
in al haar kleuren
kloppend
gedragen
wordt mijn menselijk hart
voor altijd en eeuwig
door ware reuzen handen gekoesterd

de ziel

eind
keer
start

punt
Veldtkracht