Fluistering: in mijn hart sprekend

fluisterende  woorden

oude karrenpaden

wekkend 

nieuwe paden

de natuur

geeft haar schatten vrij

openlijk en trillend

belichaamd in de ontmoeting

reuzen kristallen

spelend met het onbewuste tijdelijke vergankelijke

spelend met het bewuste tijdloze eeuwige

in het veld van kernverbinding

ontmoet ik mijn eigen licht

heilige geometrie

frequenties

codes

universele taal

pure liefde

zuiver

vrije energie

in de kern

van jou, mij en ons

in alle natuurlijke velden om ons heen 

helend

vernieuwend

bekrachtigend

vertrouwend

verbindend

kloppend

uniek

in elke beleving

in elke beweging

in elke reis 

aanwezig

ons hart

onze natuur

niets is werkelijk versteend

de natuur is trillend

bewegend

levendige kristallen

onze belichaming

zend en ontvangt 

onder de poort van levendige bomen

inspiratie gevonden

meegegeven met de wind

tegelijkertijd inspiratie ontvangend

fluisterende woorden

“jij bent mijn waterengel”

door een ander ingekerfd

in de stam van een boom

werd de waterengel levendig

in mijn eigen hart

sprekend
Veldtkracht