Fluistering: tijden verschuiven door elkaar heen.

vlammen in lucht
denderend water
vallend
in de schoot
moeder aarde
zuiverend
waterbassin
fluistert
haar boodschap

waarheden
resonerend
trekken elkaar aan
portalen openend

waarheden
niet resonerend
stoten elkaar af
portalen sluitend

lopend
door de velden
in lijnen en parels
dansende kleuren
levensvormen
ongezien
gezien

levens lang
verschuiven tijden
door elkaar heen
resonerend
of niet
in het nu
onzichtbaar
onopgemerkt
onbewust
trillend in de belichaming
oneindige eindeloosheid
het universum
altijd terug te vinden
in de kern van blauw
brandend in de vlam
de waarheid aanwezig
onvoorwaardelijk
onvermijdelijk
in verschillende tijdlijnen
blootgelegd
de confrontatie
de ontmoeting
in het kleine minste
in het grote grootste
samen brengend
in het midden
dragend
 groots verlangen
het hart
kloppend
alle tijden
 mezelf
blijvend
Veldtkracht