Fluistering: zoals eb en vloed elkaar gewaar zijn.de natuur
keert het tij
telkens opnieuw
spiralend
onthullende schoonheid
speels verbloemend
ademend
zoals eb en vloed elkaar gewaar zijn
waarachtig
ervaarbaar
koesterend
bewegend
zingend
in alle elementen
een eigen lied
in het wild
groeiende bloemen
gevonden
opgetekend
beschreven
aangeraakt
geplukt
spelenderwijs
gevend
ontvangend
stromend vanuit het liefdevolle
niet-wetende wetende
gouden draden en kristallen
stromend door handen
geëerd door het hart
wordt de overvloedige natuur
de kracht van haar elementen
bij elkaar gebracht
in het boeket
spiegelt ze haar schoonheid
stralende vruchtbaarheid
is haar dankbaarheid
waarachtig en vergankelijk
is de dans van de mens
de natuur reflecteert
haar boodschap
wees je eigen liefde gewaar
je bent geboren
in het grote wonder
dat ik ben
dat wij samen zijn
ik spiegel jouw natuur
jezelf te herinneren
jezelf jouw waarheid te schenken
 het je manifest te maken
door eigenliefde te erkennen
verkennend trillend en vrij
al dansend met haar oorsprong
wordt ze erkend door haar eigen echo
zoals de stenen der wijzen
de mensheid nog altijd toefluisteren:

wanneer er stenen
in het water worden gegooid
worden ze altijd resonerend opgevangen
door de handen van het spiegelende wateroppervlak
de oorspronkelijke kleur van stenen
is in water niet te verbloemen
laat staan hun val


Veldtkracht