Inspiratie vanuit het Veldt.

Wanneer je de velden van angst (oorlog, haat, jaloezie, afgunst, wraak, hebberigheid, macht) wil genezen, genees dan eerst deze velden in jezelf. Zolang wij mensen wat er gebeurd in de wereld veroordelen, veroordelen we delen van onszelf.

Jezelf hiervan genezen doe je door eerlijk naar je eigen eerlijke kwetsbare hart te kijken waar al deze frequenties en velden samenkomen en nog worden aangeraakt en misschien door jouw veroordeeld worden.

Gebruik je emoties als communicatie kanaal om in contact te komen met je eigen menselijke angst, bijvoorbeeld je eigen dader en slachtofferschap. Vraag je ziel welk medicijn er nodig is om het te genezen en vraag je ziel je bij te staan met zijn licht en kompas om je de weg te wijzen zodat je mensdeel geneest.

Heel je eigen wonden die vanuit angst nog invloed hebben op jouw leven waardoor je geneigd bent jezelf en zodoende de ander als schuldige, de verrader, of zelfs de duivel aan te wijzen, te veroordelen, af te wijzen, een klap in zijn of haar gezicht te geven en/of te verwonden.

Zie liefde, zie de kern en de ziel in jouw menselijk wezen. Heel jouw menselijk wezen, met je ziel het is jouw eigenliefde die je voor jezelf hebt die effect heeft op de wereld om je heen. Op deze manier heel je direct de andere velden niet vanuit angst maar vanuit liefde.

Mijn waarheid verteld me dat we op deze manier de mensheid naar een vernieuwd bewustzijnsveld kunnen omtoveren in het veld van eenheidsbewustzijn.

Er worden op dit moment zowel individuele als grote helende velden gecreëerd door met elkaar in verbinding te gaan. En dat is prachtig en zeer zeker helend. Mijn gidsen vertellen me regelmatig dat deze helende velden zich nog meer in trilling zouden kunnen verhogen als mensen op een bewuste manier via hun hart eerst zichzelf toestaan zichzelf te helen in deze gezamenlijke velden.

Vanmorgen deelden ze me wederom een schrijven hierover en ik voelde dat ik dit vrij wilde geven:

Jullie kunnen jezelf in alle dimensies en op alle tijdlijnen van jullie menszijn (te denken aan menselijke DNA, vorige levens, ervaringen van voorouders) helen door jezelf bewust te maken dat jullie al heel en liefde zijn. Als mensen met de intentie van zelfheling in verbinding gaan met de verschillende helende velden die op dit moment in grote getalen gecreëerd worden, kunnen er op een bewuste manier eenheidsvelden vanuit osmose ontstaan. Waardoor jullie jezelf en automatisch de ander helen. 

Dat kan omdat jullie dan op een bewuste manier de heelheid in jezelf en de heelheid buiten jezelf activeren en kunnen ervaren. Velen van jullie stappen deze velden met een andere intentie in en denken dat ze enkel de velden buiten zichzelf dienen te helen, maar nemen zichzelf niet in de heling mee. Alsof ze enkel de ander moeten dienen, er buiten of zelfs boven de ander dienen te staan of de boel moeten fixen en redden. De frequenties die men dan uitzend zijn zeker wel helend maar minder krachtig door het trillingsgetal van bewustzijn.

Als jullie bewust zouden ervaren dat jullie zelf en de wereld al heel en liefde zouden zijn, zouden jullie niet de behoefte hebben om te helen en liefde te verspreiden. Maar zouden jullie juist het bewustzijn van heelheid, liefde , activeren, vrijgeven en verspreiden. Waardoor angsten stap voor stap verdwijnen en liefde en heelheid zichtbaar gaan worden. Dus heel jezelf en geef jezelf liefde, zodat jullie er bewust van worden dat jullie al heel zijn. 

Want als jullie jezelf als heel en liefde ervaren zouden  jullie dat ook kunnen uitzenden in alle velden om jullie heen, waardoor er nieuw bewustzijn ontstaat. 

Plant je eigen zaadje van “ik ben heel en liefde”  laat het groeien door alle seizoenen heen en laat je voeden door alle elementen waar jij uit bestaat. Zodat je uitgroeit tot een stevige krachtige stralende bloem die groeit in een prachtig gezamenlijk bloemenveld in de tuin van heelheid en liefde.

De tuin, jouw ziel die jou vanuit onvoorwaardelijk liefde de ervaring van het zaadje, de bloem en het bloemenveld in een fysiek mensenlichaam bied.

Het is de wonderlijke onvoorwaardelijke liefdestuin van moeder aarde en vader hemel. Waar iedere ziel de mogelijkheid geboden wordt om ervaringen op te doen in een menselijk lichaam.

Laat hun natuur van heelheid en liefde je grootste voorbeeld zijn.

 Liefs Veldtkracht.