Reuzen op mijn tijdlijn in het Veld(t).

Vrijdag 11-11

Ik had iemand ontmoet bij de workshop van Ard en Ellen. We raakten daar aan de klets en vandaaruit ontstond opnieuw een ontmoeting. Het grappige is dat de persoon in het reuzendorp van Drenthe woont. Het dorp waar ik ben opgegroeid. Grappig dat ik op een bepaalde manier al een aantal weken spontaan door het veld terug in de tijd van mijn jeugd word meegenomen. Ook dit keer kwamen er allerlei herinneringen boven tijdens de klankschalensessie die ik van hem mocht ontvangen. Toen we daarna een boswandeling gingen maken liepen we achter het parkje van de reuzen Ellert en Brammert langs. Daar waar ik vroeger veel ben geweest. De reuzen blijken op dit moment in frequentie deel uit te maken van mijn veld, want ze komen steeds terug via de synchroniteit op allerlei verschillende manieren. Het maakt me nieuwsgierig.

Wanneer ik naar huis wil gaan, voel ik mijn overleden zusje voor de tweede keer vandaag heel sterk in mijn veld aanwezig. Ik besluit naar de begraafplaats te rijden waar ze ligt begraven. Deze ligt in hetzelfde dorp. Als ik daar aankom vallen meteen de immens grote reuzen stoelen op, die bij de begraafplaats staan. Wat willen de reuzen me toch steeds zeggen? Ik probeer contact te maken met Achior maar ik voel een innerlijke ruis (bestaande uit mijn eigen weerstand) op de lijn. Ik vraag het universum of ik meer informatie mag ontvangen, ik laat het los en loop de begraafplaats op.

Ik houd erg van de sereniteit van begraafplaatsen. Ik voel hoe de goddelijke liefde daar regelmatig in al haar levendigheid tot me spreekt en mijn veld regelmatig bekrachtigd. Ik ga zitten op een bankje en kijk van de graven, naar de herfstige bomen en de bladeren op schelpenpad. Vlakbij mijn voeten vind ik een wulk, ik neem hem in mijn hand. Ondertussen belt mijn vriendin terug die ik net had proberen te bellen. Na een tijdje met elkaar gesproken te hebben hangen we op.

Ik kijk naar de wulk die inmiddels warm is geworden van mijn hand. Wulken staan voor mij voor de tijdloosheid en de oneindigheid. “Okay, vertel het me maar, ik ben er klaar voor”. Spontaan breekt op dat moment de zon door en in mij breekt een deel van mij open.

Ik huil tranen vanuit mijn niet wetende veld. Ik ben niet verdrietig of blij, ik huil net zolang tot ik helemaal stil wordt. Het voelt alsof ik ongezien vanuit de stilte aangeraakt wordt door de levendige sereniteit. Ik word meegezogen naar een andere tijd. Ik vermoed dat het de tijd van Atlantis is. Ik voel een enorme verantwoordelijkheid in mijn borstkas bonken. Alsof er een grote angst in mijn cel en DNA geheugen aan de oppervlakte komt. Het is alsof bepaalde delen van mezelf terug gaan naar die tijd.

Ik zie beelden van hele grote reuzen in een cirkel. Ze houden elkaars handen vast en hebben besloten dat er een reset plaats moet vinden op aarde omdat het uit de hand is gelopen. Ze laten continenten onder water verdwijnen met hun krachten. Ik voel dat ik op die tijdlijn één van hen ben.

De groep reuzen waar ik deel van uit maakte heeft onbedoeld schade aangericht met het vrijgeven van hun galactische krachten. Deze groep hoogontwikkelde wezens waren erg enthousiast om hun kennis en overvloed te delen en vrij te geven aan hun medebewoners op aarde en dat deden ze belangeloos en zeer vredelievend.

Ze kenden geen dualiteit en werden hierdoor door sommige aanbeden maar ook door bepaalde bewoners verafschuwd. Er werd misbruik van hun liefde gemaakt door de mensheid en andere bewoners die op de aarde leefden. Vele reuzen werden misbruikt en/of werden tegen elkaar uitgespeeld en boosaardig gemaakt. De meesten zijn vermoord omdat ze als een bedreiging werden gezien.

Ik en de groep zijn niet vermoord, want we leefden afgebakend op een eiland in zee, waar niet zomaar iedereen kon komen. Toen we zagen dat het uit de hand liep besloot de groep waar ik deel van uit maakte ons terug te trekken naar onze thuisbasis. Onze reuzen lichamen bleven hier achter en worden verborgen gehouden in het verdwenen continent. Voor we afscheid namen van onze fysieke lichaam heeft onze groep een aantal reuze kristallen geactiveerd met herinneringen. Dit hebben we gedaan zodat er altijd een krachtveld van hoog trillend bewustzijn op aarde zou blijven bestaan. Hiermee kunnen alle galactische wezens (frequenties) instaat zijn onszelf en anderen te helpen herinneren wie we werkelijk zijn mocht dit nodig zijn na de reset. Deze kristallen trillen een hoog bewustzijn en zenden broncodes uit en staan in verbinding met het kristallijne veld in en om de aarde. Nu moeder Aarde en de mensheid zichzelf in trilling aan het verhogen is, worden deze broncodes steeds meer waargenomen en worden deze geïntegreerd in de mens zelf. Zodat de mens belichaamd broncodes door kunnen geven aan anderen via hun individuele kristallijne veld. Zo worden de herinneringen aan de bron versterkt waardoor het bewustzijn wordt verhoogt en er andere verbindingen kunnen worden herinnerd van hoog trillend bewustzijn. We evolueren weer opnieuw naar eenheidsbewustzijn maar dan vanuit dualiteit.

De reuzen afkomstig van verschillende planeten worden in vele geschriften en liedjes de gevallen engelen genoemd. Omdat ze van alles konden creëren met hun uiteenlopende gaven. Ze hebben onder andere op het kristallijne veld geavanceerde portalen gebouwd waardoor mensen heen konden reizen. Naar dimensies buiten tijd en ruimte maar ook konden ze zichzelf teleporteren naar andere gebieden op aarde. Deze portalen worden in deze tijd niet meer herinnerd omdat de mensheid gehersenspoeld is. Het heilige weten is verstoord en vermoord door zeer laag trillende frequenties die in de kern gebaseerd zijn op angst, macht, verafgoding en (zelf)destructie.

Vele bouwwerken van de reuzen zijn verborgen onder moedernatuur. De piramides zijn nog zichtbare portalen, ze zijn zeker door reuzen gebouwd. Zij die over geavanceerde technieken en de kennis van geometrie beschikten. Door het ontbreken van bepaalde onderdelen zijn vele portalen buiten werking gesteld. Er zijn ook portalen op de portalen gebouwd in de vorm van kerken, kloosters en andere heilige krachtplekken. Ze bouwden die niet voor zichzelf maar vooral voor de mensheid. Zelf konden ze telepathisch contact leggen met daar waar ze vandaan kwamen en konden alles creëren wat ze verlangden.

Moeder Aarde is de meest wonderlijke, onvoorwaardelijke liefdesplaneet in heel het universum. Ze beschikt over de grootste vernietigingskracht en de grootste scheppingskracht in materie. Vele galactische dimensies willen haar beschermen omdat ze in ons galactische levensveld onze moeder is. Zij, de oermoeder die ons laat experimenteren en groeien en waar alles in materie mogelijk kan worden gemaakt. Haar kristallijne veld dragend in haar is de herinnering aan eenheid. Ze heeft een hoger bewustzijnsverbinding met de oervader. Hij is degene die samen met het galactische veld haar beschermd, uitlijnt en ondersteund. Maar ook meebeweegt, als haar kinderen, geboren uit de galactische velden het te bond maken. Hij communiceert via het veld waar zij samen deel van uitmaken. Dit galactische veld bevind zich in het melkwegsysteem in de oneindige eindeloosheid.

Zij kan zich prima redden en zelf herstellen vanuit de velden waar zij deel van uit maakt, net als wij mensen dat ook kunnen vanuit ons eigen individuele veld. Moeder Aarde en vader Hemel roepen ons vanuit hun trilling op, om onszelf te herinneren in een eigen liefde, een eigen trilling en eigen veld in verbinding met het universele veld.

Ze roepen mij op om mijn eigen liefde te herinneren via het kristallijne veld. Het kristallijne veld bestaat uit geavanceerd hoog trillend bewustzijn waar alle informatie in is opgeslagen. Ieder mens heeft dit tot zijn/haar beschikking wanneer zijn en haar kristallijne veld geactiveerd wordt. En dat is wat Veldtkracht doet, jouw pijnappelklier en jouw kristallijne veld uitlijnen met behulp van het kristallijne veld in en om de aarde heen. Gewoon omdat ik dat vanuit mijn  Arcturiaans DNA, mijn bron, geweldig vind om te doen. Het is mijn specialiteit. Als reus werkte ik in Atlantis hier ook mee. Ik werkte daar in een soort heelhuis, een soort recovery. Daar werden levende wezens opnieuw uitgelijnd in hun broncode met hele geavanceerde technieken die uit codes bestonden die van Arcturus afkomstig zijn. Zo konden ze zichzelf herinneren en vanuit welke dimensie en/ of planetaire afkomst ze kwamen.

De acht laat me op dit moment inzien dat ik op deze tijdlijn waar ik Nienke ben nog steeds hetzelfde werk doe als toen. Maar dan als menswezen. Ik maak telepathisch contact met mijn bron zowel bewust en onbewust. Ik download informatie in codes vanuit het kristallijne veld (communicatieveld), de codes geef ik via Veldtkracht vrij.

De reuze kristallen, portalen en krachtplaatsen zijn de kruispunten die zich in het kristallijne veld begeven. Op deze kruispunten zijn de sluiers als het ware dun om contact te kunnen maken met bron energie waar wij mensen onlosmakelijk mee verbonden zijn. We zijn er onlosmakelijk mee verbonden omdat we zelf ook over een kristallijne veld beschikken. Door in het nu bewust aanwezig te zijn in ons eigen kristallijne veld kunnen we via de pijnappelklier telepathisch contact maken via het veld. In het nu maar ook op verschillende tijdlijnen.

Ik ontvang stap voor stap steeds meer helderheid en herinneringen. En soms loopt het door elkaar en soms staat het stil. Als ik alle informatie in één keer op mijn bord geserveerd zou krijgen, zou het teveel aan informatie voor me zijn. Ik zou dat niet kunnen verteren en hierdoor zou ik de acht ook niet kunnen geloven. Dus worden mijn velden op een eigen unieke tempo en eigen afgestemde tijd in hogere trillingen geactiveerd. Bij mij gebeurd dat via het kristallijne veld, via mijn telepathische verbinding met mijn andere delen die ik de acht noem. Ik en mijn andere mij geven belichaamd frequenties vrij om onszelf zelf te activeren en onszelf te herinneren in het eenheidsbewustzijn. Eerst in ons individuele veld, daarna ons gezamenlijk veld en dan in de velden buiten ons. Deze volgorde is gewoonweg een natuurwet van moeder Aarde.

Mijn eigen liefde is, belichaamd codes door me heen laten stromen en vrij te geven vanuit mijn hogere bewustzijnsvorm, de acht. De universele codetaal die ik mag doorgeven vanuit hoog trillend bewustzijn activeert en maakt het hoog trillend bewustzijn zichtbaar en ervaarbaar. Door samen te werken met de frequentie velden, lijnen we altijd gezamenlijk het bewustzijn in elke blauwdruk uit die in iedere kern aanwezig is. Zo kan er een nieuwe beweging worden gemaakt in bewustzijn.  

Ik draag als mens Arcturiaans DNA omdat Achior zichzelf in mensvorm de dualiteit wilde ervaren. En dat is in ieder geval geslaagd, Haha. Maar Achior verlangde ook het bewustzijn in trilling te verhogen op aarde door de trilling van mijn menswezen te verhogen.

Hij legde me uit dat ik alleen maar mezelf dien te herinneren in wie ik werkelijk ben en me daar mee te verbinden. Met hem dus. Soms is het alsof ik laag voor laag in het nu wakker word in mezelf. Tja, dat is best een worsteling als je vrij nuchter bent en je je zomaar ineens op andere tijdslijnen beweegt. En er achter komt dat je vele vormen en wezens bent en bent geweest. Neem van mij aan dan heb je regelmatig last van hoofd versus ziel knokkerijen. En denk je echt dat je knettergek aan het worden bent. Gelukkig heb ik een talentvolle scheidrechter in mij, mijn grote hart, die voor intermediair kan spelen. En niet te vergeten mijn aarde team bestaande uit vele zielsverwanten. Mijn gezin, het gezin waar ik uit geboren ben en mijn beste vriendin. En niet te vergeten mijn aardse zielenzusters en zielenbroeders die me allemaal op hun eigen unieke manier ondersteunen.

De acht vertelt me dat ik in dit leven mezelf en de groep van Atlantis leer te vergeven. In dat wat we ooit hebben aangericht vanuit onze non dualistische vorm. Wat in mijn menselijk DNA ervaren word als dat ik mezelf en de levensvormen die toen leefde heb verraden. Maar ook geschaad door onze eigen onwetendheid van dualiteit. Er werden in die tijd vredelievende hoogontwikkelde reuzenrassen uitgemoord afkomstig van verschillende planeten. Er ontstond oorlog door godenaanbidding, angst, jaloezie, macht, controle, hebzucht en afgunst vanuit anders ontwikkelden en tussen de verschillende planetaire rassen. Ik voelde me daar verantwoordelijk voor. Levens lang huist dit schuldgevoel in mijn cel en DNA geheugen en in velen mensen met mij kan ik waarnemen.

In het nu, zijn er ervaringen in mijn leven die me triggers geven op dit trauma geheugen. Ik trek ervaringen aan die me telkens herinneren, niet iedereen te kunnen vertrouwen. Zelf niet de mensen waar ik in geloof en waar ik van houd. Maar om echt heel open en eerlijk te zijn, vertrouw ik vooral mezelf niet, omdat ik bang ben dat ik vanuit mijn goedgelovige onschuldigheid en enthousiasme te laat inzie dat mensen misbruik van me maken. Me vervolgens slecht willen neerzetten, me willen bedriegen en vernietigen. Me monddood willen maken en vertellen dat reuzen, buitenaardsen, galactische wezens, heksen, tovenaars, zieners, lezers, lichtwerkers, genezers en bewustzijnsactivators niet bestaan. Laat staan een kristallijne veld. Terwijl ik al deze tijdlijnen in me draag en heb geleefd. Sommige noemen het ook wel vorige levens.

Het is de wereld op zijn kop. De waarheid mag nog altijd in deze tijd niet bestaan en wordt nog altijd vermoord. Het raakt al mijn tijdlijnen op aarde aan, de reus, de heks, tovenaar, priester(es), ziener, de koning, koningin, de prins de prinses, de lichtwerker, lezer, genezer, man, vrouw, moeder, vader, kind. En dat alles in mijn menselijke cel en DNA geheugen in de belichaming van mijn Nienke zijn. Ik ben intens verdrietig dat dit nog altijd bestaat. En ik voel dat er bepaalde delen in mij aanwezig zijn die mij beschermen tegen deze mensen en krachten die nog altijd deze vormen en krachten als bedreiging zien en willen uitroeien vanuit angst.

En vergis je niet, in alle lagen gebeurt dit. Ook onder de mensen in spiritueel land en hulpverleners begeven zich zogenaamd trollen. Vertrouw niet zomaar iemand, ook in dit veld spelen krachten die soms met dubbele agenda’s werken. Ik wil je echt waarschuwen om niemand te verafgoden en niemand op een voetstuk te zetten. Ook in de wereld van spirituele leraren en inspirators zijn er onzuivere krachten aanwezig, waarvan sommige zelf niet eens bewust zijn. Ik spreek uit ervaring want ik mocht in mijn jonge jaren dit al aan den lijve ervaren. Ik zie ook nu, dat sommige van zichzelf verdwaald raken en hierdoor een zwakker licht uitzenden die vervolgens angst en manipulatieve velden creëren door de frequenties die ze afgeven. Omdat er in hun ook nog angst en onbewuste delen aanwezig zijn die nog om verhoogt bewustzijn vragen.

Als je mij volgt, heb je kunnen lezen dat ik ook regelmatig in laag trillende delen van angst en zelfdestructie terecht kom die in mezelf bevinden. Ik vervolgens opnieuw in overleving programma’s terecht kom en open sta voor negatieve krachten en manipulatieve velden. De kunst is en blijft om je er niet mee te verbinden. Ook al begroot het je dat jij en of een ander midden in de angst zit en je het gevoel hebt de ander te moeten redden of de ander wil overtuigen van jouw waarheid. Het gaat je niet lukken. Sterker nog, je raakt jezelf en of de ander eerder kwijt dan dat je jezelf en of de ander vind.  Zorg dat je via je hart met je eigen liefde verbind. Zodat je in je hoog trillende delen kan blijven en vandaaruit je angstige delen kan belichten. Blijf bij jezelf en verbind je met jouw eigen liefde. Ook ik heb de waarheid niet, wel mijn ervaringen die ik vrijgeef om het universele bewustzijn te inspireren.

Ik geloof dat we met zijn allen in deze tijd zijn geboren om ons om te wentelen in onszelf. Om te leren naar je eigen innerlijke stem en stroom te luisteren, jezelf lief te hebben en echt bij jezelf thuis te komen in je menselijke hart. Je eigen verantwoordelijkheid te nemen vanuit liefde en niet die verantwoordelijkheid (al dan niet verpakt) uit handen te geven of bij een ander neer te leggen. Jij weet vanuit de liefde voor jezelf vanuit jouw hart wat klopt en wat niet klopt. Volg dat, dan zal hetgeen je aantrekt ook bij jou kloppen. En nee, je hoeft het echt niet alleen te doen, maar zoek wel de mensen en velden uit waarmee je resoneert en die je vertrouwt, die je steunen om jezelf lief te hebben en jezelf te mogen zijn. Volg ten alle tijden je onderbuikgevoel.

Alles wat niet meer mee kan trillen in de verhoogde trilling van moeder aarde gaat stapje voor stapje geopenbaard worden. Dus ook in jou. Zorg ervoor dat je je verbindt met je eigen liefde. Zoek het niet buiten jezelf maar in jezelf en verbindt je van hieruit met de ander en de velden om je heen. Verbind je niet via je eigen angst met de angst van de ander hoe moeilijk dat ook is. Het voelt soms onverschillig of als een struisvogel. Maar ik geloof als we hetgeen niet voeden wat ons klein houd of ons graag laag in trilling wil houden, we onszelf voeden in onze grootsheid en hoog trillende delen.

En ja, zolang we op aarde leven zal er altijd dualiteit zijn en hebben we te maken met haar cyclus van sterven en opnieuw geboren worden. De kunst is met haar cyclus te leren dansen en samen te werken in harmonie, liefdevol, natuurlijk, zuiver en vanuit scheppingskracht. Zodoende we onszelf weer kunnen herinneren in de spiegel die ze ons voorhoud. Dat is de evolutiesprong die we als mens allemaal dienen te maken, vroeg of laat. We zitten er met zijn allen midden in.

Ik merk bij mezelf dat inzichten vanuit ervaringen op andere tijdlijnen zich steeds vaker in het nu afspelen. Alsof ze door elkaar heen lopen om zo inzicht te krijgen op wat er zich in het nu afspeelt. Soms voelt het alsof alle tijdlijnen ineens samen vallen. Alsof het ene verhaal het andere verhaal bekrachtigd om meer licht te kunnen laten schijnen op dat wat bewust wil worden in mij en buiten mij.  

Net zoals nu, hier op het bankje op de begraafplaats. Ik kom er zomaar achter dat ik nog steeds die schattige vredelievende vriendelijke overvloedige reus ben, maar dan in een lichaam van een prachtig moedig menswezen. Hoe cool is dat. Okay het is ook best pittig als mens dat er door de evolutie allerlei cel en DNA geheugen in je is gepropt.  Een geheugen die vervolgens allemaal vreemde opgeslagen programma’s in je laat afdraaien die allemaal uit losse delen van bewustzijn en onbewust zijn bestaat. Allemaal gecreëerd vanuit de uitdaging om dualiteit te kunnen ervaren op aarde.

Als ik het zo bekijk vind ik Achior erg moedig toen hij besloot nogmaals vanaf het non dualistische Arcturus naar de dualiteit van planeet aarde te springen. Wij mensen zijn eigenlijk heel moedige wezens.

Ik land weer in mijn lichaam op het bankje en ik kijk dankbaar naar de wulk in mijn hand die inmiddels warm is geworden. Wat is het toch een groots geschenk de frequenties van het levende goddelijke te mogen ervaren hier stilletjes in mijn eentje, belichaamd op het bankje. Ik sta op en loop naar de herinneringssteen van mijn zusje en leg de wulk met een glimlach neer. Ik bedank haar voor haar uitnodiging om de sereniteit van haar aarde frequentieveld op te zoeken.

Om mijn licht te bekrachtigen schijnt ze vanuit haar veld(t) op mijn eigen levendige licht, die zodoende het veld om mij heen weer bekrachtigt in het licht. Oh wat is het leven met de velden toch mooi en bijzonder magisch.

Ik voel hoe dankbaar ik ben dat ik van nature mijn eigen liefde, bewustzijn en zelfherstellende vermogens weet te activeren. En ik zodoende ik in staat ben via mijn veld anderen in bewustzijn te activeren door mijn veld vrij te geven op mijn speciale manier(en). Soms hoef ik daar alleen maar een wandeling voor te maken door de velden en me te verbinden met het universele veld waar verbinding altijd aanwezig is. In de stilte van het eenheidsbewustzijn die altijd om me heen danst en levendig is.

Ik ben het universum dankbaar voor het geschenk om de frequenties van het levende goddelijke opnieuw te mogen ervaren hier op het bankje op de begraafplaats tussen het levendige goddelijke.

Twee dagen later….

Opnieuw beland ik op een kerkhof dit keer in een ander dorpje. Ik geniet opnieuw van de  stilte en het knisperen van de bladeren onder mijn voeten. Er staan op dit kerkhof enorme dikke, grote hoge bomen. Echt prachtig om te zien. Ik geniet van hun unieke imposante verschijningen alsof ze hun armen om me heen slaan om me te bemoedigen bij mezelf en eigen waarheid te blijven. Al geloofd mijn hoofd me weer eens niet wat ik allemaal heb opgeschreven.

Ik schrik me plotseling rot wanneer er een kraai op een van de grafstenen land en ineens een hels kabaal maakt. Ik voel dat er vanuit het veld opnieuw een boodschap vrijgegeven wordt. De steen staat met zijn rug naar me toe. Dus ik kan niet zien of er iets op staat.

Koortsachtig loop ik naar de steen toe en de kraai vliegt weg. Ik kijk naar de grijze oude verweerde steen en lees de tekst:

Openbaring 21-5 : Ik maak alle dingen nieuw.

Vol verbazing roep ik: Halleluja

Het cijfer 21 verschijnt opnieuw aan mij. Wat wil het me toch steeds vertellen? Ik denk aan mijn teksten over code 21 en al die andere keren dat het cijfer aan me verscheen. Ook de ervaring van 21-mei-2022 in Utrecht flitst voorbij. Holy moly 21-5 is ook 21- mei bedenk ik me. Ik raak koortsachtig geïnspireerd maar heb geen idee wat dit me wil zeggen. Ik pak gauw mijn telefoon en zoek openbaring 21-5 en ik lees.

Hij die op de troon zit, zei: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”.

Hij zei tegen mij: “Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar”.

Ik moet spontaan huilen en lachen tegelijk. Omdat mijn schrijven waarachtig en betrouwbaar is. Omdat ze gecreëerd zijn door de bron die alles nieuw maakt. Ik kan niet meer nadenken. Ik kan alleen nog maar liefde voelen en mijn beide ervaringen van het weekend in woorden opschrijven.

En deze ervaringen vrijgeven vanuit de liefde voor mezelf, de mensheid, de aarde, gewoon alles dat me lief is. Mijn eigen liefde, mijn verlangen is om het eenheidsbewustzijn te activeren en te ervaren in mezelf en buiten mezelf. Via Veldtkracht verlang ik blauwdrukken en broncodes in de kern in bewustzijn te activeren, uit te lijnen en of te inspireren vanuit mijn oorspronkelijke eenheid afkomstig van Arcturus.

Vandaag maak ik de keuze om mijn ervaring in een dagboekdeel op te schrijven daar waar hoofd, hart en ziel samenvallen.

Ik geef ze vrij omdat ik iedereen net zulke bekrachtigende mooie ervaringen en boodschappen gun. Waardoor je je door de verbinding met de bron en de velden je nooit alleen hoeft te voelen. Omdat we dat gewoonweg nooit zijn. De bron is altijd in en om je heen in jouw veld aanwezig. Ook nu via mijn tekst worden broncodes gedeeld om jou te bekrachtigen om in je eigen liefde aanwezig te zijn. Je dient het alleen te geloven, erop te vertrouwen en er contact mee te maken. Dit doe je door niet wetend in overgave bij jezelf, in het nu en in je eigen liefde aanwezig te zijn.

Liefs Nienke, bron- en Veldtkracht